Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznej obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • ośrodkach naukowo – badawczych,
  • pracowniach informatyki medycznej,
  • zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną

KWALIFIKACJA: MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

CYKL KSZTAŁCENIA: 2 lata                                 

TRYB NAUCZANIA: dzienny