Terapeuta zajęciowy

Praca Terapeuty zajęciowego polega na prowadzeniu psychoterapii, której zadaniem jest wykonywanie określonych czynności psychosomatycznych. Terapia zajęciowa jest prowadzona w ośrodkach dla niepełnosprawnych, domach opieki społecznej lub centrach rehabilitacyjnych. Terapia zajęciowa natomiast jest zorientowana na integrację ciała i umysłu.

CYKL KSZTAŁCENIA: 2 lata (4 semestry)
TRYB NAUCZANIA: stacjonarna
KWALIFIKACJE: MED.13 - świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • domy dziecka;
  • domy pomocy społecznej;
  • domy dziennego pobytu;
  • pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.