Technik elektroradiolog

Na tym kierunku nauczysz się obsługi aparatury elektromedycznej, a także wykonywania badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej np. rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, ultrasonografia. Dowiesz się również, jak wykonywać badania i zabiegi z zakresu diagnostyki elektromedycznej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • publiczne i niepubliczne pracownie w zakładach opieki zdrowotnej
  • sale operacyjne kardiochirurgii i ortopedii
  • szpitalne oddziały ratunkowe
  • kliniki weterynaryjne

KWALIFIKACJA: MED.08 Świadczenie medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej elektromedycznej   i radioterapii

CYKL  KSZTAŁCENIA: 2,5 roku                                 

TRYB NAUCZANIA: dzienny