Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Cena: 159zł

Czas trwania: 8 godzin

Tryb nauczania: Stacjonarny

Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Szkół PRESTIŻ