Opiekun medyczny

Praca Opiekuna medycznego polega zaspokojeniu  podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej lub niesamodzielnej. Opiekunowie służą pomocą osobom chorym w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Opiekun medyczny podejmuje kompleksową współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, tj. pomaga personelowi medycznemu podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • dom pomocy społecznej,
  • hospicjum,
  • przychodnia,
  • sanatorium,
  • szpital,
  • zakład opiekuńczo-leczniczy,
  • środowiskowy dom pomocy,
  • fundacja lub stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych lub niepełnosprawnych

KWALIFIKACJE: MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

CYKL KSZTAŁCENIA: 1,5 rok