Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących racjonalne działania w zakresie własnego wykształcenia i chcących osiągnąć niezależność w przyszłych postanowieniach związanych z edukacją na wyższym szczeblu.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej  i serdecznej atmosferze.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to wybitni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni, poparte wieloletnim stażem  w kraju i za granicą.

Liceum dla dorosłych ogólnokształcące posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do zdawania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w placówce naszej szkoły w Opatowie, zgodnie  z zasadami nowej matury. Świadectwa wydawane Słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.

Co daje zaoczne liceum dla dorosłych?

Zaoczne liceum ogólnokształcące to jednak przede wszystkim sposób na lepszą pracę i rozwój osobisty. Brak średniego wykształcenia może być bowiem problemem dla wielu osób po szkole zawodowej, które chciałyby awansować na wyższe stanowiska. Zaoczne liceum dla dorosłych to też olbrzymia szansa dla każdego, kto przerwał edukację w dziennym LO czy Technikum i ma obecnie problem na rynku pracy, z racji braku kwalifikacji. Co więcej, osoby kończące zaoczne LO mogą też kontynuować naukę i zdobyć ceniony zawód w szkole policealnej czy też zdać maturę i rozpocząć studia!

Z całą pewnością zaoczne liceum ogólnokształcące jest doskonałym rozwiązaniem dla wielu osób – szczególnie we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie. Zdobycie wykształcenia średniego otwiera bowiem wiele nowych furtek i możliwości rozwoju, a nie zamyka żadnej – zawsze więc lepiej je mieć, niż w przyszłości mieć problem z powodu jego braku.