Kurs maturalny z języka angielskiego

Kurs maturalny z języka angielskiego to świetna powtórka, przygotowanie przed egzaminem maturalnym

Cena: 399 zł

Czas trwania: 20 godzin

Tryb nauczania: zaoczny

Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Szkół PRESTIŻ